Arcem Serisi ürünler Çimento ve Mineral Katkılarıdır. Çimento fabrikalarında, öğütme kolaylaştırma (kapasite artırma), kalite artırma (dayanım artırma), krom indirgeme, pack-set önleme özelliklerinin birini veya birkaçını birlikte sağlayan katkılardır.

Mukavemet Artırıcı ve Öğütme Kolaylaştırıcı Çimento Katkıları

Öğütme Kolaylaştırıcı Çimento Katkıları

Pack Set Önleyiciler

Krom İndirgeyici Çimento Katkıları