ARCEM FINE Serisi

Öğütme Kolaylaştırıcı Çimento Katkıları

ÜRÜN TANIMI

ARCEM FINE SERİSİ ürünler, tüm çimento tipleri için öğütme kolaylaştırıcı olarak kullanılan, mukavemet artırıcı çimento katkılarıdır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal İçerik

Alkonalamin, glilkol esaslı

Görünüm

Homojen sıvı

Sağladığı Faydalar
 • Öğütme ve dispersiyon verimliliğini artırır.
 • Öğütme sırasında topaklanma kuvvetlerini nötralize eder.
 • Pack Set problemini ortadan kaldırır ve değirmen kapasitesini artırır.
 • Enerji tüketimini ciddi oranda azaltır.
 • Çimento üretim maliyetini düşürür.
 • Çimento taneciklerinin aglomerasyonunu azaltarak çi- mento akıcılığını artırır.
 • İstenilen çimento inceliğine daha çabuk ulaşılır.
 • Silolarda çimentonun kendiliğinden yerleşmesini sağlar.
Kullanım Yerleri
 • Tüm tip çimento üretiminde
 • Bilyalı değirmenlerde (kapalı ve açık devreler)
 • Dik değirmenlerde
 • Diğer öğütme sistemlerinde
Kullanım Şartları

ARCEM FINE SERİSİ ürünler, gerekli çimento değirmeni ve çıktı için uygun, kalibre edilmiş bir dozlama sistemi aracılığıyla doğru bir şekilde dağıtılmalıdır.

Kullanım Dozajı

ARCEM FINE SERİSİ ürünler, optimum dozajı istenilen çimento özelliklerine göre fabrikada yapılacak ön denemelerle belirlenmelidir.

Uygulama Yöntemi

ARCEM FINE SERİSİ ürünler, konveyör üzerindeki klinkere doğrudan damlatılarak kullanılır. Katkı ilavesinde uygun dozaj pom- pası kullanılarak dengeli dozajlama sağlanır.

Ambalaj
 • 250 lt’lik varil
 • 1.000 lt’lik IBC konteyner
 • Dökme
Depolama ve Raf Ömrü

Raf ömrü, orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (bidon, varil, IBC konteyner) doğrudan güneş ışığından, aşırı sıcaktan ve dondan koruyarak +5 °C ile +35 °C arasında depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Ürün uzun süre beklemişse, kullanılmadan önce mekanik yöntemlerle karıştırılıp homojen hale getirilmelidir.

Ürünün donmamasına özen gösteriniz. Ürünün donması halinde, direk ısı kullanılmadan oda sıcaklığında bekletilerek ürün çözülmeli ve homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle karıştırılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılma- lıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokul- mamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. ARCEM FINE SERİSİ ürünler yanıcı değildir. Ayrıntılı bilgi için

SERİYE AİT

ÜRÜNLER

Güvenlik Bilgi Formları için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ürün dökümanları hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.