ARCEM MİNERAL Serisi

Mineral Öğütücü Kimyasal Katkıları

ÜRÜN TANIMI

ARCEM MINERAL SERİSİ ürünler, kömür, saf kalsiyum karbonat, kalker, silika, kalsiyum oksit v.b. minerallerin öğütülmesini kolaylaştıran; aynı zamanda gıda için kullanılan minerallerin öğütülmesi için geliştirilmiş kimyasal katkılardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal İçerik

Alkonalamin, glilkol esaslı

Görünüm

Homojen sıvı

Sağladığı Faydalar
 • Öğütme verimliliğini artırır.
 • Daha az enerji ile üretim sağlar.
 • Öğütme maliyetlerini düşürür.
 • Toz akışkanlığını artırır.
 • Aglemerasyonu ve yapışmaları önler.
 • Silolarda tıkanmaları azaltır veya ortadan kaldırır.
Kullanım Yerleri

Aşağıda belirtilen minerallerin ve çimento hammaddelerinin dik ve bilyalı değirmende öğütülme prosesinde kullanılır.

 • Barit
 • Barit sülfat
 • Kireçtaşı
 • Kalsiyum karbonat
 • Kalsiyum oksit
 • Kalsiyum sülfat
 • Krom oksit
 • Dolomit
 • Perlit
 • Feldspat
 • Magnezyum
 • Kuvartz
 • Çinko
Kullanım Şartları

ARCEM MINERAL SERİSİ ürünler, gerekli öğütme değirmeni ve çıktı için uygun, kalibre edilmiş bir dozlama sistemi aracılığıyla doğru bir şekilde dağıtılmalıdır.

Kullanım Dozajı

ARCEM MINERAL SERİSİ ürünler, optimum dozajı istenilen öğütme özelliklerine göre fabrikada yapılacak ön denemelerle belirlenmelidir.

Uygulama Yöntemi

ARCEM MINERAL SERİSİ ürünler, konveyör üzerindeki minerallere doğrudan damlatılarak kullanılır. Katkı ilavesinde uygun dozaj pompası kullanılarak dengeli dozajlama sağlanır.

Ambalaj
 • 250 lt’lik varil
 • 1.000 lt’lik IBC konteyner
 • Dökme
Depolama ve Raf Ömrü

Raf ömrü, orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (bidon, varil, IBC konteyner) doğrudan güneş ışığından, aşırı sıcaktan ve dondan koruyarak +5 °C ile +35 °C arasında depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Ürün uzun süre beklemişse, kullanılmadan önce mekanik yöntemlerle karıştırılıp homojen hale getirilmelidir.

Ürünün donmamasına özen gösteriniz. Ürünün donması halinde, direk ısı kullanılmadan oda sıcaklığında bekletilerek ürün çözülmeli ve homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle karıştırılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılma- lıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokul- mamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. ARCEM MINERAL SERİSİ ürünler yanıcı değildir. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (SDS) bakılmalıdır.

SERİYE AİT

ÜRÜNLER

Güvenlik Bilgi Formları için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ürün dökümanları hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.