ENTEGRE
POLİTİKAMIZ

Kuruluşundan bugüne kadar yapı kimyasalları sektöründe hizmet veren firmamız, bu hizmetin ana ilkesi olarak her zaman müşteri tatminini ön planda tutmuş, bunun sağlanması için de aşağıdaki ilkeleri Kalite, Çevre ve İSG Politikası olarak benimsemiş olup, kuruluşundan bu yana hassasiyetle uygulamaktadır. Sektöründe lider olma hedefindeki firmamızın Kalite, Çevre ve İSG politikası;

Müşterilerimize ilk defasında ve her defasında;
- İstediği standartta ve zamanda
- En yeni teknoloji ve en uygun fiyatla

Mühendislik çözümleri sunmak ve müşteri beklentilerinin de üzerinde kalite ve hizmet anlayışı ile koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak,

Yönetim sistemimizin etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, ulusal ve uluslararası değer ve standartlara, yasal şartlara, müşteri şartlarına ve yönetim sistemi gerekliliklerine daima uymak,

Tek seferde doğru yapma alışkanlığının kazanılmasını sağlamak,

Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmek,

İklim değişikliği ile mücadele için ürün ve süreçlerinde yenilikçi çözümler geliştirmek,

Çalışanlarını eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak, enerji ve su tüketimlerini, atık oluşumunu, su ve hava emisyonlarını en aza indirmek,

Yalın İş Güvenliği yaklaşımını kullanarak işletme sınırları dâhilindeki tüm İnsan Kaynaklarını, güvenli çalışma alanları ve iş güvenliği kültürü yaratarak, iş kazası sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarından korumayı amaçlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini kullanarak sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığını hedeflemek,

Çalıştığımız çevreyi korumak, tüm kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmak,

Tüm personele kalite bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek ve böylece sürekli gelişme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak,

Yukarıda belirtilen prensipler doğrultusunda müşterilerin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin sürekliliğini sağlamaktır.


BU AMAÇ VE HEDEF DOĞRULTUSUNDA, YÜRÜRLÜKTEKİ YASAL VE MEVZUAT ŞARTLARINA, ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 VE ISO 45001:2018 STANDARTLARININ ŞARTLARINA UYMAYI VE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ TAAHHÜT EDER.

YAPICHEM KİMYA SAN. A.Ş.