YAPIFINE HYDRA® CRYSTAL

Çimento Esaslı Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, negatif ve pozitif yönden kullanılabilen, kapiler etkili, betona işleyerek su geçirimsizlik sağlayan, kristalize su yalıtım malzemesidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm

Gri renkli toz

 

 

 

Basınçlı Su Dayanımı

7 bar (Negatif ve pozitif yön)

Uygulama Sıcaklığı

+5°C ile +35°C arasında

Kapiler Su Emme Değeri

≤ 0,1 kg/(m².h0,5)

Kap Ömrü

20 dakika

Su Buharı Geçirgenliği

Sınıf I ; Sd < 5

Kullanıma Alma Süresi

5 gün

Yangına Karşı Tepki

A1

Betona Yapışma Mukavemeti

≥ 0,8 N/mm²

 

Sağladığı Faydalar
 • Beton yüzeylere negatif veya pozitif yönden uygulanarak su yalıtımı sağlar ve betonu suyun zararlı etkilerine karşı korur.
 • Sadece su ile karıştırılarak hazırlanan karışım, uygulandığı beton yüzeylerdeki serbest kireç partikülleri ile tepkimeye girer. Oluşan kristaller betonun içine nüfuz edip, kapiler boşlukları doldurarak su yalıtımı sağlar.
 • Taze beton yüzeylere uygulandığında hidratasyon sürecini yavaşlatır ve rötre çatlağı oluşumunu azaltır.
 • Su buharı geçirimlidir.
 • Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
 • Betonu ve donatıyı suyun korozif etkilerinden korur.
Kullanım Yerleri
 • Yatay ve düşey uygulamalarda,
 • Tüm yapıların brüt beton yüzeylerinde su geçirimsizlik amacıyla,
 • Asansör çukurlarında,
 • Temel ve bodrum duvarlarında,
 • Yapısal olarak sağlam olan eski ve yeni tüm beton yüzeylerin negatif ve pozitif yönden su yalıtımında,
 • Toprak altında ve toprak üstünde kalan yapıların su yalıtımında,
 • Su depolarında ve yüzme havuzlarında,
 • Sulama kanallarında,
 • Asansör boşluklarında, tünel ve metrolarda kullanılır.
Uygulama Yöntemi

ISLAK HARÇ: Hazırlanan harç, alt hazırlığı yapılmış ve iyice suya doyurulmuş olan yüzeye fırça, mala veya püskürtme aletiyle en az 2 kat uygulanır.

Katların homojen ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama her katta aynı yöne doğru yapılmalıdır. Birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat uygulamaya geçilir. Katlar birbirine dik gelecek doğrultuda uygulanır. Katlar arasında 4 – 8 saat beklenmelidir.

Uygulama sonrasında yüzey 24 – 48 saat boyunca yağmurdan ve dondan korunmalıdır. Normal beton kürleme işleminde olduğu gibi HYDRA CYRISTAL’in de hemen kurumasını önlemek gerekir. Bunun için uygulanmış alan günde 3 defa olmak üzere 5 gün boyunca ıslatılır.

KURU SERPME (Negatif yönden): Taze dökülmüş beton biraz kendini çektikten sonra üzerine YAPIFINE HYDRA CRYSTAL doğrudan serpilir.

KURU SERPME (Pozitif yönden): Beton dökümünden hemen önce YAPIFINE HYDRA CRYSTAL yüzeye serpilir ve üzerine beton dökülür.

Ambalaj
 • 20 kg’lık kraft torba
Depolama ve Raf Ömrü

+10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve rutubetsiz ortamlarda, ahşap paletler üzerinde, açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 6 ay saklanabilir.

Güvenlik Önlemleri

Uygulamacının, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun; iş elbisesi, gözlük, maske ve koruyucu eldiven kullanması zorunludur. Göz ile temas ettiğinde veya kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz.

Cilt ile temas ettiğinde bol su ile yıkayınız. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız.

Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi için ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu’na başvurulmalıdır.

Yüzey Hazırlığı

Yüzey, yapışmayı önleyen toz, yağ, kir, boya, kür malzemesi, zift gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Betonun hasar görmüş bölümleri, yüzeydeki kırık ve statik çatlaklar uygun YAPIFINE MEND tamir harçları ile onarılmalıdır. YAPIFINE HYDRA CRYSTAL uygulamasına 3-4 gün sonra geçilmelidir.

Su gelen delikler YAPIFINE HYDRA SHOCK ile tıkanmalıdır.

Keskin köşe ve yapı elemanlarının birleşim yerlerinde YAPIFINE MEND 20 veya YAPIFINE MEND POWER tamir harçları ile pah uygulaması yapılmalıdır.

Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı, nemlendirme işlemi uygulamadan 24 saat önce başlamalı ve uygulama esnasında yüzeyin nemli kalması sağlanmalıdır.

Yüzeyde su birikintisi olmamasına dikkat edilmelidir.

Uygulama Şartları

Uzun süre güneşe maruz kalmış, çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

+5°C’nin altında ve +30°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

Uygulama yapılacak alan; uygulama esnasında rüzgârın ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır. Karışım için sadece kendi sıvısı kullanılmalı, kesinlikle su ilave edilmemelidir.

Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Uygulama yapılan alan 5-7 gün sonra tamamen su geçirimsiz hale gelir. Ön görülen ve istenilen uzun süreli ürün performansı için uygulamadan sonra yüzeyin, tercih edilen bir kaplama malzemesi ile kaplanması tavsiye edilir.

Karışım Hazırlığı

25 kg’lık ürün 6 - 7 litre temiz su üzerine yavaş yavaş ilave edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar, tercihen düşük devirli bir mikser ile minimum 5 dakika karıştırılır.

Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı karışıma ilave edilmemelidir.

Hazırlanan harç, olgunlaşması için 3 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Kaptaki karışım 20 dakika içerisinde tüketilmelidir.

Tüketim

2 kat uygulama için ~2 kg/m²

6-7 lt su/ 20 kg toz karışım oranı

ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

Güvenlik Bilgi Formları için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ürün dökümanları hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.