YAPIFINE BASE® EPOXY POWER

Epoksi Esaslı Zemin Kaplama

ÜRÜN TANIMI

Kimyasal olarak kürlenen, solvent içermeyen, düşük dolgulu çift bileşenli, kimyasal ve fiziksel dayanımı yüksek epoksi kapla- madır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk

Gri / Beyaz / RAL renkleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğilme Dayanımı

25 N/mm²

Yoğunluk (+20°C)

1,54 g/cm³ ± 0,02

Basınç Dayanımı

≥ 45 N/mm²

Karışım Oranı

8,1 / 1,9 (A bileşen / B bileşen)

Betona Yapışma Dayanımı

≥ 4 N/mm²

Görünüm

Parlak

Metal Yüzeye Yapışma Dayanımı

≥ 3 N/mm²

Kap Ömrü (+20°C)

30 dakika

Aşınma Dayanımı (Taber Metodu)

70 mg

 

Kuruma Zamanı (+23°C, %55 bağıl nem)

Kuruma Zamanı: 10 saat Yeniden Kat Atma: 8 – 24 saat Tam Kuruma: 7 gün

Sertlik (Shore D) (7 gün)

76

Su Buharı Geçirgenliği

Sınıf 1

Kapiler Su Emme

≤ 0,5 kg/(m².h0,5)

Sıcaklık Direnci

121°C Kuru

Karbondioksit Geçirgenliği

Sd > 50

Uygulama Sıcaklığı

+10°C ile +30°C

Yangına Karşı Tepki

E

* Belirtilen teknik değerler ve ürün uygulama talimatları +23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında yapılan testler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

 

Sağladığı Faydalar
 • Alkali, seyreltik asit, kanalizasyon suyu, su, yağ ürünleri, mineral yağlar ve yakıtlara karşı yüksek kimyasal diren- ce sahiptir.
 • Mekanik dayanımı ve aşınma direnci yüksektir.
 • Kürlenme sonrası çok iyi film verir. Derzsiz bir yüzey oluş- turur.
 • Pürüzsüz yüzeyi sayesinde kolay temizlenir.
 • Kolay uygulanır.

 

Kullanım Yerleri
 • İç ve dış mekanlarda
 • Gıda üretim ve depolama tesislerinde
 • Alışveriş merkezleri ve süpermarketlerde
 • Hafif-orta endüstriyel yüklere maruz kalan alanlarda
 • Kanalizasyon ve atık tesislerinde
 • Otopark ve yürüyüş yollarında
 • Kağıt hamuru ve kağıt fabrikalarında
 • Rafinerilerde, depolarda ve fabrikalarda

 

Uygulama Yöntemi

Ürün, belirlenen kalınlık elde edilecek şekilde yüzey hazırlığı tamamlanmış ve astarlanmış zemine dişli mala ile yayılır. Zemine yayılan kaplama hava sıcaklığına bağlı olarak uygun kıvama geldikten sonra üzerinden kirpi rulo ile geçilerek sürük- lenen havanın atılması sağlanır.

Hizmete almadan önce minimum 4 gün beklenmelidir.

Uygulamada kullanılan ekipmanların karışım içinde 40 dakikadan fazla bekletilmemesi, gecikme olduğunda ise ekipmanların epoksi inceltici ile yıkanması gerekmektedir.

YAPIFINE BASE EPOXY POWER solvent içermese de, ortam havalandırmasının iyi yapılması uygulayıcıyı koruyacak, boya filmi üzerinde yoğuşmayı önleyecek ve optimum kaplama performansı elde edilmesini sağlayacaktır.

Havalandırma, kürlenme esnasında da sürdürülmelidir.

Ambalaj
 • A Bileşeni: 16,2 kg teneke kova
 • B Bileşeni: 3,8 kg teneke kova
Depolama ve Raf Ömrü

+5°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve rutubetsiz ortamlarda, ahşap paletler üzerinde, açılmamış ambalajında, üretim tari- hinden itibaren 12 ay saklanabilir.

Açılan malzeme mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama sırasında sigara içilmemelidir.

Çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır.

Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır. Uygulamacının, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun; iş elbisesi, gözlük, maske ve koruyucu eldiven kullanması zorunludur. Malzemelerin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır.

Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi için ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu’na başvurulmalıdır

Yüzey Hazırlığı

Yüzey, yapışmayı önleyen toz, yağ, kir, boya, kür malzemesi, zift gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Betonun hasar görmüş bölümleri, yüzeydeki kırık ve statik çatlaklar YAPIFINE MEND EPOXY 2C Tamir Harcı ile onarılmalıdır. Yüzey hazırlığından sonra zemin betonun kopma mukavemeti en az 1,5 N/mm² olmalıdır.

Beton Kalitesi: Minimum C25

Şap Kalitesi: Minimum (CE 13813) CT-C25-F4 olmalıdır.

Uygulama Şartları

Uzun süre güneşe maruz kalmış, çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

+10°C’nin altında ve +30°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

Uygulama yapılacak alan; uygulama esnasında rüzgarın ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır.

Uygulama bittikten sonra en az 24 saat üzerine basılmamalıdır. 48 saat süre ile yoğuşma ve su ile teması önlenmelidir. Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Karışım Hazırlığı

Les deux composants sont d’abord agités à l’intérieur de leur conteneur respectif avec un mélangeur à basse vitesse.
Ensuite, ils sont ajoutés les uns aux autres et sont ensuite agités pendant quelques minutes jusqu’à ce qu’un mélange homogène soit obtenu.
Selon le système choisi, il peut être utilisé en mélangeant 0,1 à 0,3 mm de sable de silice sec avec un rapport de 30%.
La durée de vie en pot du mélange à +25°C est de 40 minutes.
Des températures plus élevées réduiront la durée de vie du mélange et des températures plus basses l’augmenteront.

 

Tüketim

Toplam teorik sarfiyat 0,35 – 0,55 kg/m²’dir.

Astarlama

Yüzey hazırlığı yapılmış zeminler YAPIFINE BASE EPOXY PRIME ile astarlanır. Nemli yüzeylerde ise astar olarak YAPIFINE BASE EPOXY PRIME H tercih edilmelidir.

Seçilen sistem kalınlığına bağlı olarak 0,1 – 0,3 mm kuru silis kumu 1/1 oranında karıştırılarak uygulama yapılır.

ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

Güvenlik Bilgi Formları için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ürün dökümanları hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.