YAPIFINE SECURE® EPOXY 3C

Epoksi Grout Harcı

ÜRÜN TANIMI

Epoksi esaslı, üç bileşenli, özel gradasyonlu, kuvars agrega içeren, kendiliğinden yerleşen grout harcıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk

Gri

 

 

 

 

 

 

Basma Dayanımı

1 gün

> 20 N/mm²

 

Karışım Oranı

2 / 1 / 12 (A bileşen / B bileşen / C bileşen)

7 gün

> 30 N/mm²

28 gün

> 75 N/mm²

Karışmış Ürün Kullanım Süresi (+20°C)

30 dakika

Betona Yapışma Dayanımı

≥ 2 N/mm²

Servis Sıcaklığı

-15°C ile +90°C arasında

Metal Yüzeye Yapışma Dayanımı

≥ 3 N/mm²

Uygulama Kalınlığı

En az 4 mm, en çok 50 mm

Sınırlandırılmış Büzülme / Genleşme

≥ 2 N/mm²

Klor İçeriği

≤ % 0,05

 

Elastisite Modülü

> 25 Gpa

Tam Mukavemet Alma Süresi

7 gün

Yangına Karşı Tepki

Ds2d0

* Belirtilen teknik değerler ve ürün uygulama talimatları +23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında yapılan testler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

Sağladığı Faydalar
 • Astarsız uygulanır. Beton, çelik gibi birçok yüzeye mükemmel yapışır.
 • Rötresizdir,
 • Kimyasal dayanımı yüksektir.
 • Yüksek basınç, eğilme ve çekme dayanımına sahiptir.
 • Aşınma ve darbe direnci yüksektir.
 • Büzülmez.
 • Solvent içermez.
Kullanım Yerleri
 • İç ve dış mekanlarda,
 • Çok ağır makinelerin montajında,
 • Yüksek dinamik yüklere maruz kalacak makine temellerinde,
 • Portal ve kule vinçlerin kiriş ve ayaklarındaki yüksek dayanım gerektiren onarımlarda,
 • Köprü mesnetlerinde,
 • Çelik kolonların temele sabitlenmesinde,
 • Yer altında kalan sanat yapılarının onarım ve korunmasında,
 • Betonarme döşemelerde oluşan geniş çatlakların onarımında kullanılır.
Uygulama Yöntemi

Onarım Uygulamaları

Hazırlanan karışım yüzeye 4-50 mm olacak şekilde mala ile uygulanmalıdır. Maksimum uygulama kalınlığı tek seferde 50 mm’yi geçmemelidir.

Atmosfere açık geniş yüzeyler özellikle sıcak, kuru ve rüzgarlı ortamlar, 24-48 saat süreyle dış etkilerden korunmalıdır.

Grout Uygulamaları

Temel dolgusu yapılacak makinenin çevresinde çalışan başka makineler varsa, taban plakasının üzerine konan bir kap dolusu suyun yüzeyindeki titreşim gözlenerek, çevreden gelen titreşimlerin ne ölçüde iletildiği saptanmalıdır. Gerekirse çalışan maki- neler, grout harcı kürünü alıncaya kadar (+20°C’de en az 10-12 saat) çalıştırılmamalıdır. Hazırlanan grout harcı, yüzeye kalınlığı tek katta 4-50 mm arasında olacak şekilde, kalıbın yalnızca bir tarafından kesintisiz olarak dökülmelidir. Kalıp içerisinde hava sıkışmaması için iki taraflı dökümden kaçınmalıdır.

Kalıbın içindeki tüm boşlukların dolmasını sağlamak için, ucu çengel haline getirilmiş çelik bir tel kullanarak yerleştirme yapıl- malı, vibratör kullanılmamalıdır.

Kalıplar 18-24 saatten önce alınmamalıdır. Atmosfere açık geniş yüzeyler, özellikle sıcak, kuru ve rüzgarlı ortamlar 24-48 saat süreyle dış etkilerden korunmalıdır.

Açıkta kalacak kenarlar kırılmak istenirse priz bağladıktan ve harç kalıp sökülecek kadar sertleştikten sonra kırılabilir.

Ayar takozları 2 günden önce alınmamalıdır. Makine işletmeye alındıktan sonra, somun ve cıvataların gevşekliği kontrol edil- meli, gerekirse sıkılmalıdır.

Ambalaj
 • 15 kg’lık (A+B+C) set
Depolama ve Raf Ömrü

+10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve rutubetsiz ortamlarda, ahşap paletler üzerinde, açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 18 ay saklanabilir. Dondan korunmalıdır.

Uzun süreli depolamalarda paletler üst üste konulmamalıdır.

Açılmış ambalajlar, ağızları kapatılmak şartı ile 1 hafta içinde tüketilmelidir.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama alanları havalandırılmalıdır.

Uygulamacının, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun; iş elbisesi, gözlük, maske ve koruyucu eldiven kullanması zorunludur. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.

Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Cilt ile temas ettiğinde bol su ile yıkayınız.

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız.

Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi için ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu’na başvurulmalıdır.

Yüzey Hazırlığı

Yüzey yapışmayı önleyen toz, yağ, kir, boya, kür malzemesi, zift gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Tamir edilmek üzere kırılmış yüzeyler mümkün olduğunca dikleştirilmeli, donatıdaki pas temizlenmeli, gerekiyorsa yeni donatı eklenmelidir.

Makine ve Temelinin Hazırlanması

Makine yerleştirilmeden önce betondaki gevşek ve bozuk bölgeler temizlenmeli, grout gelecek yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Cıvata ve taban yüzeyine bulaşmış yağ, gres, toz gibi groutun performansını etkileyebilecek her türlü yabancı madde temizlenmeli ve yüzeylerin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Taban plakasına önceden hava tahliye delikleri açılmış olmalıdır.

Makine yerleştirilip konumu ve terazisi ayarlanmalı, bundan sonra pozisyonu hiç değiştirilmemelidir. Ayar takozları daha sonra çıkartılacak ise harcın yapışmaması için hafifçe yağlanmalıdır.

Kalıpların Hazırlanması

Kalıplar sağlam malzemeden yapılmalı, işlem sırasında karşılaşacağı kuvvetlere dayanacak şekilde monte edilmelidir. Grout harcının döküleceği tarafta taban plakası kenarı ile kalıp arasında 5 cm kadar döküm boşluğu bırakılmalıdır.

Grout harcına yayılmayı sağlayacak basıncı vermek için, döküm tarafında duruma göre kalıp yüksekliği düşünülmelidir.

Çok büyük ebatlı plakaların altını doldurmak için 1,5 m’ye kadar basınç yüksekliği yapmak ya da pompa, boru vb. ekipman kullanmak gibi önlemler almak gerekebilir.

Sızıntı ve basınç kaybını önlemek için kalıpların kenarları boşluksuz olmalıdır.

Uygulama Şartları

Ürün, uygun karıştırma matkabı ile karıştırılmalıdır. Kesinlikle elle ya da mala ile karıştırılmamalıdır.

Epoksi reçine bazlı ürünlerin çalışma ve sertleşme süreleri ortam ve zemin sıcaklığına bağlıdır. En uygun uygulama sıcaklık aralığı +10°C ile +20°C’dir.

Karışıma kesinlikle su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir.

Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Karışım Hazırlığı

A ve B bileşenleri temiz bir kaba boşaltılır.

400-600 devirli bir karıştırıcı ile homojen oluncaya kadar 1-2 dakika karıştırılır.

Daha sonra C bileşeni yavaş yavaş ilave edilerek 3-5 dakika karıştırılıp malzeme uygulamaya hazır hale getirilir.

Tüketim

1 mm kalınlık için yaklaşık 2 kg/m²’dir.

ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

Güvenlik Bilgi Formları için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ürün dökümanları hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.