YAPIFINE BASE® QUARTZ

Kuartz Agregalı Yüzey Sertleştirici

ÜRÜN TANIMI

Kuartz agregalı, performans artırıcı katkılar içeren çimento esaslı taze beton yüzeylere monolitik olarak uygulanan yüzey sertleştiricidir. Hafif ve orta yüklere maruz kalan zeminlerde beton yüzeylerin aşınma direncini yükseltir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm

Gri / Kırmızı / Yeşil renkli toz

 

 

Aşınma Dayanımı (Taber Metodu)

≤ 3 g (H22, 1000 g, 1000 devir)

Uygulama Sıcaklığı

+5°C ile +30°C arasında

Üzerinde Yürünebilme Süresi

24 saat

Eğilme Dayanımı

≥ 9 N/mm²

Yangına Karşı Tepki

A1

Basınç Dayanımı

≥ 70 N/mm²

* Belirtilen teknik değerler ve ürün uygulama talimatları +23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında yapılan testler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

 

Sağladığı Faydalar
 • Tozumayan, parlak, düzgün yüzeyli zeminler elde edilmesini sağlar.
 • Kolay temizlenir.
 • Betonun geçirimsizliğini artırır.
 • Yüzeyin aşınma ve darbe direncini artırır.
 • Donma-çözünme döngüsüne dayanıklı bir yüzey oluşturur.
 • Kolay ve hızlı uygulanabildiği için zaman tasarrufu sağlar.
 • Ekonomiktir.
 • Üç farklı renk alternatifi mevcuttur.
Kullanım Yerleri
 • İç ve dış mekanlarda,
 • Fabrikalarda,
 • İş merkezlerinde,
 • Yaya yolları ve kaldırımlarda,
 • Hangar, depo ve mekanik atölyelerde,
 • Garajlar ve otopark gibi yüzeysel aşınmanın yoğun olduğu alanlarda kullanılır.
Uygulama Yöntemi

Ürünün yaklaşık 2/3’ü beton yüzeye serpme metodu ile homojen şekilde dağıtılmalı, öbekler halinde bırakılmamalıdır. Serpilen malzemenin betonun suyunu emerek renk değiştirmesi beklenir.

Düzgün bir zemin oluşturmak için malzeme tepsi perdahı yapılarak betona iyice yedirilir. Malzemenin kalan kısmı için de aynı işlemler tekrarlanır.

Kaba perdahtan sonra ince perdaha geçilmeli, yüksek devirli helikopter metal parlatma bıçakları ile istenilen parlaklığa gelinceye kadar yüzey düzgünlüğü sağlanmalıdır.

Betonun mukavemet kazanmasından sonra anolar kesilerek derzler oluşturulmalı ve bu derzler YAPIFINE GOOP PUTTY dolgu malzemesiyle doldurulmalıdır.

Ambalaj
 • 25 kg’lık kraft torba
Depolama ve Raf Ömrü

+10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve rutubetsiz ortamlarda, ahşap paletler üzerinde, açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 ay saklanabilir.

Güvenlik Önlemleri

Uygulamacının, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun; iş elbisesi, gözlük, maske ve koruyucu eldiven kullanması zorunludur. Göz ile temas ettiğinde veya kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz.

Cilt ile temas ettiğinde bol su ile yıkayınız. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız.

Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi için ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu’na başvurulmalıdır.

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak alanın zemin betonu en az C25 sınıfı olmalıdır. Uygulama yapılacak taze betonun yüzeyi tahta mala ile düzeltilmiş olmalıdır.

Betonun kıvamı sağlıklı bir uygulama için çok önemlidir. Koyu kıvamlı bir betona yapılan uygulamada yüzey sertleştirici yeterli suyu bünyesine alamadığı için reaksiyona giremez ve sertleşme gerçekleşmez. Fazla sulu bir betonda ise yüzey sertleştirici betonun içinde kaybolarak etkinliğini yitirir.

Beton yüzeye basıldığında 0,5-1,5 cm derinliğinde ayak izi oluştuğu takdirde yüzey sertleştirici uygulamasına geçilebilir.

Uygulama Şartları

Uzun süre güneşe maruz kalmış, çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

+5°C’nin altında ve +30°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

Uygulama yapılacak alan; uygulama esnasında rüzgarın ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır.

Uygulamadan sonra yüzeyin suyunu istenilenden çabuk kaybetmemesi, rötre çatlaklarının engellenmesi ve yüzey sertleşti- rici performansının arttırılması için YAPIFINE CURE ACR kür malzemesi uygulanmalıdır.

Çimentonun kalitesi ve zemindeki su miktarı hafif renk değişikliğine sebep olabilir. Uygulama yapılan yüzeyin suyla teması engellenmelidir.

%40 altındaki bağıl nemde yüzeyde çiçeklenme oluşabilir.

Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Tüketim

Kullanım amacı ve trafik yüküne göre 4 – 8 kg/m²

ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

Güvenlik Bilgi Formları için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ürün dökümanları hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.