YAPIFINE COOL® LY

Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, polimer katkılı, esnek, ısı yalıtım levhalarını (XPS, EPS, Taşyünü vb.) beton, tuğla, gazbeton gibi yüzeylere yapıştırmak için özel hazırlanmış yapıştırma harcıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm

Gri renkli toz

 

 

 

 

 

 

Basma Dayanımı

≥ 6 N/mm²

Uygulama Sıcaklığı

+5°C ile +30°C arasında

 

Su Emme

30 dakika

≤ 5 g

Kap Ömrü

4 saat

240 dakika

≤ 10 g

Uygulama Kalınlığı

En çok 8 mm

Alt Tabakaya Yapışma Mukavemeti

≥ 0,5 N/mm²

Dübel Atma Süresi

En az 24 saat sonra

Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Mukavemeti

 

≥ 0,08 N/mm²

Tane Dağılımı (1 mm elek üstü)

≤ % 1

Birim Hacim Kütlesi

≥ 1000 kg/m³

Yangına Karşı Tepki

A1

Eğilme Dayanımı

≥ 2 N/mm²

* Belirtilen teknik değerler ve ürün uygulama talimatları +23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında yapılan testler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

 

Sağladığı Faydalar
  • Uygulaması kolaydır.
  • Sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez.
  • Buhar geçirgenliğine sahiptir.
  • Yanıcı değildir.
  • Büzülme ve çatlama yapmaz.
Kullanım Yerleri
  • İç ve dış mekanlarda,
  • Yatay ve düşey uygulamalarda,
  • Her türlü mineral yüzey üzerinde,
  • Isı yalıtım levhalarının brüt beton, tuğla, gaz beton gibi yüzeylerin üzerine yapıştırılmasında kullanılır.
Uygulama Yöntemi

 Uygulama yüzeyinin düzgünlüğü dikkate alınarak, yapıştırma harcı, levhaların arkasına taraklama ya da öbekleme yöntemlerinden birisi tercih edilerek uygulanır. Yapıştırma işlemi sırasında levhaların aynı seviyede olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

Ortam sıcaklığına ve yüzey özelliklerine bağlı olarak, mekanik dübelleme işlemi en erken 24 saat sonra yapılmalıdır.

Ambalaj
  • 25 kg’lık kraft torba
Depolama ve Raf Ömrü

+10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve rutubetsiz ortamlarda, ahşap paletler üzerinde, açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 ay saklanabilir.

Güvenlik Önlemleri

Uygulamacının, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun; iş elbisesi, gözlük, maske ve koruyucu eldiven kullanması zorunludur. Göz ile temas ettiğinde veya kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz.

Cilt ile temas ettiğinde bol su ile yıkayınız. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız.

Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi için ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu’na başvurulmalıdır.

Yüzey Hazırlığı

Yüzey, yapışmayı önleyen toz, yağ, kir, boya, kür malzemesi, zift gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeye tam tutunmayan sıvalar, zayıf parçalar uygulama öncesinde yüzeyden temizlenmelidir.

Tamir gerektiren yüzeyler yapıştırıcı uygulamasından en az 24 saat önce uygun YAPIFINE MEND tamir harçları ile onarılmalıdır. Çok emici yüzeyler uygulamadan önce suya doyurulmalı veya YAPIFINE UNI PRIME ile astarlanmalıdır.

Uygulama kalınlığı, zemin üzerindeki pürüzlülük gözeneklilik özellikleri dikkate alınarak belirlenmelidir.

Yüzey bozukluğunun fazla olduğu alanlarda ya da büyük alanlar için yapılacak uygulamalarda, mastar kullanılması önerilir. Uygulama yapılacak levha yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır.

Uygulama Şartları

Uzun süre güneşe maruz kalmış, çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

+5°C’nin altında ve +30°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

Uygulama yapılacak alan; uygulama esnasında rüzgârın ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır. Uzun süre güneş altında bekleyip özelliğini kaybetmiş ısı yalıtım levhalar kullanılmamalıdır.

Uygulama esnasında ısı yalıtım levhaları mümkün olduğunca aralarında boşluk bırakılmadan yerleştirilir.

Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Karışım Hazırlığı

25 kg’lık ürün 5,5 – 6,5 litre temiz su üzerine yavaşça boşaltılır.

Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

Homojen bir karışım elde edilinceye kadar, tercihen düşük devirli bir mikser ile minimum 5 dakika karıştırılır. Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5 dakika dinlendirildikten sonra 2 dakika daha karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Taze harç 3 saat içerisinde tüketilmelidir. Süresi geçen harç kesinlikle kullanılmaz.

Tüketim

Polistren Levha için 4 – 4,5 kg/m² toz sarfiyat

Taşyünü Levha için 5,5 – 6,5 kg/m² toz sarfiyat

ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

Güvenlik Bilgi Formları için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ürün dökümanları hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.