ARSTEP 10 Serisi

Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkıları

ÜRÜN TANIMI

ARSTEP 10 SERİSİ ürünler, naftalin sülfonat / lignosülfonat esaslı, betonun su / çimento oranını düşürerek işlenebilirliğini ve mekanik özelliklerini artırmak için kullanılan, su azaltıcı / akışkanlaştırıcı beton katkılarıdır. Yazlık (S) tipi ürünler sıcak havalarda priz geciktirme (kıvam koruma) özelliğine sahiptir. Kışlık (W) tipi ürünler soğuk hava şartlarında beton dökümüne olanak sağlamaktadır. Ayrıca bu ürün grubunda bulunan ürünlerin konsantre (CONS) formu da bulunmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal İçerik

Naftalin Sülfonat / Lignosülfonat esaslı

Görünüm

Homojen sıvı

Klor İçeriği (%)

<0,1 (EN 480-10)

Alkali İçeriği (%)

<10,0 (EN 480-12)

Korozyon Davranışı

Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.

Tehlikeli Maddeler

Tamamen EK-AZ’ye uygundur..

STANDARTLARA UYGUNLUK

Arstep 10

TS EN 934-2 Çizelge 2 ASTM C 494 Tip A

Arstep 10 S

TS EN 934-2 Çizelge 10 ASTM C 494 Tip D

Arstep 10 W

TS EN 934-2 Çizelge 2 ASTM C 494 Tip E

Sağladığı Faydalar
 • Katkısız betona göre betonun nihai dayanımını artırır.
 • Betonun kolay işlenebilirliğini sağlar.
 • Ayrışma riskini azaltır.
 • Döküm ve işleme süresini uzatır.
 • Kalıplı betonlarda ayrışma yapmadan, düzgün yüzeyli bitiş elde edilir.
 • Mastar bitişli yüzey elde edilmesini kolaylaştırır.
Kullanım Yerleri
 • TS 206 ve TS EN 13515’te tarif edilen bütün hazır beton sınıflarında
 • Kendiliğinden yerleşen ve sıkışan beton üretiminde
 • Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen beton üretiminde
 • Donatılı veya donatısız, hafif veya normal ağırlıklı her tür- lü betonun üretiminde
 • Yüksek performanslı beton üretiminde
 • İnşaatın bütün yapı elemanlarında
Kullanım Şartları
 • ARSTEP 10 SERİSİ ürünlerin, hazır beton üretim santrallerinde karışım suyuna katılması tavsiye edilir. Kuru karışım üzerine direkt ilave edilmemelidir.
 • Doğrudan taze betona ilave edilmesi durumunda, yeterli homojenliğin sağlanması için karışım süresi hızlı devirde en az 1-2 dakika uzatılmalı veya bu süre laboratuvar denemelerinde belirlenmelidir.
 • Belirlenen kullanım aralığından daha fazla katkı kullanıldığında, betonun priz süresine etki edebilir. Bu gibi durumlarda laboratuvarda ön deneme yapılmalıdır.

Hava şartlarına göre kullanımı;

 • Yaz Aylarında: Arstep 10 S        • Kış Aylarında: Arstep 10 W           • Normal Sıcaklıkta: Arstep 10
Kullanım Dozajı

ARSTEP 10 SERİSİ ürünlerin dozajı, karışım dizaynı içerisinde bulunan toplam bağlayıcı miktarına göre ayarlanmalıdır. Bu oran beton karışım dizaynında kullanılan çimento, agrega, mineral katkı, su bileşenleri ve ayrıca istenilen taze ve sertleşmiş beton özeliklerine göre değişim göstermektedir. Bu nedenle kullanım oranı belirlenmeden önce taze ve sertleşmiş betondan beklenen özelliklere göre laboratuvar denemeleri yapılmalı ve karışım oranı bu deneylere göre belirlenmelidir.

Uygulama Yöntemi

Agrega ve bağlayıcı (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf) birbirine eklenerek, homojen bir karışım oluşturulur. Gereken su miktarının %70’i, oluşturulan karışıma eklenir.

ARSTEP 10 SERİSİ ürünler, suyun geri kalan %30’luk kısmıyla beraber karışıma ilave edilir.

Diğer Katkılarla Uyumu

ARSTEP 10 SERİSİ ürünler, aşağıdaki katkılarla birlikte kullanılabilir. Farklı katkılarla kullanım öncesinde laboratuvar deneyleri yapılmalıdır.

 • Arset Air Serisi
 • Arset Doz Serisi
 • Arset Friz Serisi
 • Arset Fast Serisi
 • Arset Retard Serisi
 • Arset Waterproof Serisi
 • Arset Zero Serisi
Ambalaj
 • 30 lt’lik plastik bidon
 • 250 lt’lik varil
 • 1.000 lt’lik IBC konteyner
 • Dökme
Depolama ve Raf Ömrü

Raf ömrü, orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (bidon, varil, IBC konteyner) doğrudan güneş ışığından, aşırı sıcaktan ve dondan koruyarak +5 °C ile +35 °C arasında depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Ürün uzun süre beklemişse, kullanılmadan önce mekanik yöntemlerle karıştırılıp homojen hale getirilmelidir.

Ürünün donmamasına özen gösteriniz. Ürünün donması halinde, direk ısı kullanılmadan oda sıcaklığında bekletilerek ürün çözülmeli ve homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle karıştırılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılma- lıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri so- kulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. ARSTEP 10 SERİSİ ürünler yanıcı değildir. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF) bakılmalıdır.

SERİYE AİT

ÜRÜNLER

Güvenlik Bilgi Formları için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ürün dökümanları hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.