ARSET SURFACE Serisi

Yüzey Geciktiriciler

ÜRÜN TANIMI

ARSET SURFACE SERİSİ ürünler, görünür agregalı beton üretimi için kullanılan, tek bileşenli, su bazlı, solvent içermeyen yüzey geciktirici ürünlerdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal İçerik

Organik materyal esaslı

Görünüm

Kahverengi sıvı

Klor İçeriği (%)

<0,1 (EN 480-10)

Alkali İçeriği (%)

<10,0 (EN 480-12)

Korozyon Davranışı

Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.

Tehlikeli Maddeler

Tamamen EK-AZ’ye uygundur.

STANDARTLARA UYGUNLUK

Arset Surface Serisi

 TS EN 934-2

 

 
Sağladığı Faydalar
 • Beton yüzeyindeki çimentonun hidratasyonunu geciktirir.
 • Pürüzlendirme işçiliği maliyetlerini azaltır.
 • Uygulaması kolaydır.
 • Solvent içermez.
 • Uygulama amacına göre sulandırılabilir.
 • Donatılarda korozyona neden olacak klorür veya başka herhangi bir bileşen içermez. Bu nedenle betonarme yapılarda kullanıma uygundur.
 • Fiziksel aşındırma (kumlama, çentikleme, yontma vs.) işlemine göre uygulaması daha kolaydır.
 • Şap veya sıvı uygulamaları için önemli bir kolaylık sağlar.
Kullanım Yerleri
 • Prekast veya yerinde dökülen betonlarda agrega görünümlü yüzey istenen mimari uygulamalarda (wash concrete, exposed aggregate concrete)
 • Yatay inşaat derzlerindeki taze beton yüzeylerinde pürüzlendirme amacı ile
Kullanım Dozajı

ARSET SURFACE SERİSİ ürünlerinin kullanım dozajı kalıbın pürüzlülüğüne ve emiciliğine, istenilen seyreltme oranına ve pürüz- lenme derinliğine göre belirlenmelidir.

Uygulama Yöntemi
 • Geciktirilen tabakanın derinliği, uygulanan ürün miktarına, geciktiricinin yüzeyden uzaklaştırılmasına kadar geçen süreye, karışımdaki su ve çimento miktarına ve ortam sıcaklığına bağlıdır.
 • Fırça, rula veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir. Temiz kalıplarda kullanılmalıdır.
 • İstenen etki derecesine göre temiz su ile 1:1 ve 1:3 (1 ölçü ürün:3 ölçü su) arasında bir oranda sulandırılabilir.
 • Çok emici malzemeden yapılmış kalıplarla çalışılırken en az 2 kat uygulanmalıdır.
 • Ürün beton yüzeyine uygulanacak ise yeni dökülmüş betonun terleme suyunun yüzeyden uzaklaşmasını takiben ilk prizini almadan önce uygulanmalıdır.
 • Ürünün kalıp yüzeyine uygulanması halinde, uygulamanın hemen ardından beton kalıba dökülmelidir.
 • Yağmur ve dondan korunmalıdır.
 • Ortam sıcaklığına ve kür koşullarına bağlı olarak, kalıplar mümkün olan en kısa sürede açılarak basınçlı su ile yıkanmalı ve gerektiğinde fırçalanmalıdır.
Diğer Katkılarla Uyumu

ARSET SURFACE SERİSİ ürünler, aşağıdaki katkılarla birlik- te kullanılabilir. Farklı katkılarla kullanım öncesinde laboratu- var deneyleri yapılmalıdır.

 • Arstep / Arstep Extra / Degaset Serisi Katkılar
 • Arset Air Serisi
 • Arset Doz
 • Arset Zero Serisi
Ambalaj
 • 30 lt’lik plastik bidon
 • 250 lt’lik varil
 • 1.000 lt’lik IBC konteyner
 • Dökme
Depolama ve Raf Ömrü

Raf ömrü, orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (bidon, varil, IBC konteyner) doğrudan güneş ışığından, aşırı sıcaktan ve dondan koruyarak +5 °C ile +35 °C arasında depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Ürün uzun süre beklemişse, kullanılmadan önce mekanik yöntemlerle düşük devirde yavaşça karıştırılıp homojen hale getirilmelidir.

Ürünün donmamasına özen gösteriniz. Ürünün donması halinde, direk ısı kullanılmadan oda sıcaklığında bekletilerek ürün çözülmeli ve homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle karıştırılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. ARSET SURFACE SERİSİ ürünler yanıcı değildir. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF) bakılmalıdır.

SERİYE AİT

ÜRÜNLER

Güvenlik Bilgi Formları için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ürün dökümanları hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.