ARSET ZERO Serisi

Sıfır Slump Beton Katkıları

ÜRÜN TANIMI

ARSET ZERO SERİSİ ürünler, yarı kuru kıvamlı, sıfır çökmeli betonlar için sıkıştırma kolaylaştırıcı beton katkı malzemeleridir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal İçerik

Modifiye polimer esaslı

Görünüm

Homojen sıvı

Klor İçeriği (%)

<0,1 (EN 480-10)

Alkali İçeriği (%)

<10,0 (EN 480-12)

Korozyon Davranışı

Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.

Tehlikeli Maddeler

Tamamen EK-AZ’ye uygundur.

STANDARTLARA UYGUNLUK

Arset Zero Serisi

 TS EN 934-2 

 

 
Sağladığı Faydalar
 • Geliştirilmiş yüzey kalitesi sağlar.
 • Çimento, mineral katkı maddeleri ve pigmentlerin homojen dağılımı sağlar.
 • Beton ile kalıp arasındaki sürtünmeyi azaltır.
 • Kalıp doldurma hızını artırır.
 • Sıkıştırma süresini kısaltır.
 • Beton üst yüzey ile sıkıştırma ekipmanı arasındaki yapışkanlığı azaltır.
 • Donma-çözülme kararlılığını artırır.
 • İlk ve nihai basınç ve gerilme mukavemetini artırır.
 • Beton stabilitesini ve hizmet ömrünü artırır.
 • Daha ekonomik bir beton üretimi sağlar.
 • Üretkenliği artırır.
 • Donatılarda korozyona neden olacak klorür veya başka herhangi bir bileşen içermez. Bu nedenle betonarme yapılarda kullanıma uygundur.
Kullanım Yerleri
 • Kaldırım parke taşı üretiminde
 • Bordür üretiminde
 • Beton karolarda
 • Yapı blok ve briketlerde
 • Bahçe ve peyzaj düzenlemesi elemanları üretiminde
Kullanım Şartları
 • Beton dizaynı ve katkı kullanım dozajı, istenilen beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar denemeleri ile belirlenmelidir.
 • Akıcı beton üretiminde kullanılmamalıdır. Aşırı hava sürüklenmesine, betonun dayanım kaybına neden olabilir.
Kullanım Dozajı

ARSTEP ZERO SERİSİ ürünlerin dozajı, karışım dizaynı içerisinde bulunan toplam bağlayıcı miktarına göre ayarlanmalıdır. Bu oran beton karışım dizaynında kullanılan çimento, agrega, mineral katkı, su bileşenleri ve ayrıca istenilen taze ve sertleşmiş beton özeliklerine göre değişim göstermektedir. Bu nedenle kullanım oranı belirlenmeden önce taze ve sertleşmiş betondan beklenen özelliklere göre laboratuvar denemeleri yapılmalı ve karışım oranı bu deneylere göre belirlenmelidir.

Uygulama Yöntemi

ARSET ZERO SERİSİ ürünler, karışım suyu ile birlikte veya karışım suyunun betona verilmesi sırasında eş zamanlı olarak ilave edilebilir. Ayrıca beton santralinde veya şantiyede taze hazır betona eklenebilir.

Diğer Katkılarla Uyumu

ARSTEP ZERO SERİSİ ürünler, aşağıdaki katkılarla birlikte kullanılabilir. Farklı katkılarla kullanım öncesinde laboratuvar deneyleri yapılmalıdır.

 • Arset Air Serisi
 • Arset Doz Serisi
 • Arset Fast Serisi
 • Arset Friz
 • Arset Retard Serisi
 • Arset Zero Serisi
Ambalaj
 • 30 lt’lik plastik bidon
 • 250 lt’lik varil
 • 1.000 lt’lik IBC konteyner
 • Dökme
Depolama ve Raf Ömrü

Raf ömrü, orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (bidon, varil, IBC konteyner) doğrudan güneş ışığından, aşırı sıcaktan ve dondan koruyarak +5 °C ile +35 °C arasında depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Ürün uzun süre beklemişse, kullanılmadan önce mekanik yöntemlerle düşük devirde yavaşça karıştırılıp homojen hale getirilmelidir.

Ürünün donmamasına özen gösteriniz. Ürünün donması halinde, direk ısı kullanılmadan oda sıcaklığında bekletilerek ürün çözülmeli ve homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle karıştırılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. ARSET ZERO SERİSİ ürünler yanıcı değildir. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF) bakılmalıdır.

SERİYE AİT

ÜRÜNLER

Güvenlik Bilgi Formları için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ürün dökümanları hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.