ARSET RETARD Serisi

Priz Geciktirici Katkılar

ÜRÜN TANIMI

ARSET RETARD SERİSİ ürünler, priz geciktirici beton ve harç katkılarıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal İçerik

Organik-İnorganik maddeler karışımı

Görünüm

Homojen sıvı

Klor İçeriği (%)

<0,1 (EN 480-10)

Alkali İçeriği (%)

<10,0 (EN 480-12)

Korozyon Davranışı

Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.

Tehlikeli Maddeler

Tamamen EK-AZ’ye uygundur.

STANDARTLARA UYGUNLUK

Arset Retard Serisi

 TS EN 934-3 Çizelge 8

  ASTM C 494 Tip B 

   

 

Sağladığı Faydalar
 • Betonun priz süresinin kontrollü olarak uzamasını sağlar.
 • Nihai güçler üzerinde olumsuz etkisi yoktur.
 • Gerilme ve büzülmeleri azaltır.
 • İşlenebilirliği artırır.
 • Sıcaklığın etkilerini en aza indirir.
 • Betonun ayrışmasını ve terlemesini azaltır.
 • Kolay pompalama sağlar.
 • Betonun viskozitesini hızla kaybetmesini önler, kullanılan çimento tipine bağlı olarak uzun süreli viskozite koruması sağlar.
 • Yüksek hidratasyon sıcaklıklarından kaynaklanabilecek büzülme çatlaklarını önler.
 • Donatılarda korozyona neden olacak klorür veya başka herhangi bir bileşen içermez. Bu nedenle betonarme yapılarda kullanıma uygundur.
Kullanım Yerleri
 • Betonun uzun mesafeye taşınması durumunda; geniş hacimli (kütle betonu) betonun dökülmesi durumunda ve soğuk derzlerin önlenmesi durumunda
 • Yüksek sıcaklıkta beton dökümlerinde
 • Uzun beklemeli beton dökümünde
 • Yerleştirme zorlukları olan ince sık donatılı betonarme imalatlarında
 • Geçirimsizlik istenen beton üretiminde
 • Tekrar vibrasyona tabi tutulacak yerlerde
 • Sıcak, rüzgârlı ve rutubetli havalarda meydana gelen kıvam kayıplarını gidermek için kullanılır.
Kullanım Şartları
 • Beton bileşenler yapılarına göre farklılık gösterebilir. Betonun ayrışmasını önlemek için karışıma ilave edilecek katkı uygun dozlarda uygulanmalıdır. Karışımın belirli bir betonun tasarımına uygun olup olmadığını kontrol etmek için önceden testler yapılmalıdır.
 • Belirtilen kullanım aralığını aşan miktarda katkı kullanılması durumunda betonun priz süresi uzayabilir. Bu gibi durumlarda beton sertleşene kadar kürlenmesini sağlamak için nemli tutulmalıdır.
 • ARSET RETARD SERİSİ ürünler priz alma / sertleştirme hızlandırıcı katkılarla (Arset Fast Serisi veya Arset Friz Serisi) kullanılmamalıdır.
Kullanım Dozajı

ARSTEP RETARD SERİSİ ürünlerin dozajı, karışım dizaynı içerisinde bulunan toplam bağlayıcı miktarına göre ayarlanmalıdır. Bu oran beton karışım dizaynında kullanılan çimento, agrega, mineral katkı, su bileşenleri ve ayrıca istenilen taze ve sertleşmiş beton özeliklerine göre değişim göstermektedir. Bu nedenle kullanım oranı belirlenmeden önce taze ve sertleşmiş betondan beklenen özelliklere göre laboratuvar denemeleri yapılmalı ve karışım oranı bu deneylere göre belirlenmelidir.

Uygulama Yöntemi

ARSET RETARD SERİSİ ürünler, karışım suyu ile birlikte veya karışım suyunun betona verilmesi sırasında eş zamanlı olarak ilave edilebilir. Ayrıca beton santralinde veya şantiyede taze hazır betona eklenebilir.

Diğer Katkılarla Uyumu

ARSTEP RETARD SERİSİ ürünler, aşağıdaki katkılarla birlikte kullanılabilir. Farklı katkılarla kullanım öncesinde laboratuvar deneyleri yapılmalıdır.

 • Arstep / Arstep Extra / Degaset Serisi Katkılar
 • Arset Air Serisi
 • Arset Doz
 • Arset Zero Serisi
Ambalaj
 • 30 lt’lik plastik bidon
 • 250 lt’lik varil
 • 1.000 lt’lik IBC konteyner
 • Dökme
Depolama ve Raf Ömrü

Raf ömrü, orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (bidon, varil, IBC konteyner) doğrudan güneş ışığından, aşırı sıcaktan ve dondan koruyarak +5 °C ile +35 °C arasında depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Ürün uzun süre beklemişse, kullanılmadan önce mekanik yöntemlerle düşük devirde yavaşça karıştırılıp homojen hale getirilmelidir.

Ürünün donmamasına özen gösteriniz. Ürünün donması halinde, direk ısı kullanılmadan oda sıcaklığında bekletilerek ürün çözülmeli ve homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle karıştırılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. ARSET RETARD SERİSİ ürünler yanıcı değildir. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF) bakılmalıdır.

SERİYE AİT

ÜRÜNLER

Güvenlik Bilgi Formları için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ürün dökümanları hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.