ARSET AIR Serisi

Hava Sürükleyici Katkılar

ÜRÜN TANIMI

ARSET AIR SERİSİ ürünler, beton için hava sürükleyici beton katkılarıdır. Kolay işlenebilen ve dayanıklı beton üretiminde, donma çözülme etkilerine karşı betonu korumak için kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal İçerik

Yüzey aktif maddeler

Görünüm

Homojen sıvı

Klor İçeriği (%)

<0,1 (EN 480-10)

Alkali İçeriği (%)

<10,0 (EN 480-12)

Korozyon Davranışı

Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.

Tehlikeli Maddeler

Tamamen EK-AZ’ye uygundur.

STANDARTLARA UYGUNLUK

Arset Air Serisi 

TS EN 934-2 Çizelge 5
ASTM C 260
Sağladığı Faydalar
 • İşlenebilmeyi iyileştirir.
 • Donma-çözülme direncini artırır.
 • Buz çözücü tuzların etkilerine karşı direnci artırır.
 • Betonda durabilite artışı sağlar.
 • İşlenebilme kaybı olmaksızın su miktarında azalma sağlar.
 • Ayrışma riskini azaltır.
 • Kohezyonu artırır.
 • Betonun prizine olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmaz.
 • Donatılarda korozyona neden olacak klorür veya başka herhangi bir bileşen içermez. Bu nedenle betonarme yapılarda kullanıma uygundur.
Kullanım Yerleri
 • Havaalanları, pist ve taksi yolları
 • Beton yollar
 • Barajlar ve su depoları
 • Donma-çözülme dayanımlı beton üretiminde
 • Hafif boşluklu beton üretiminde
 • Kütle beton dökülen yapılar
 • Hazır betonda
Kullanım Şartları
 • Katkılı veya katkısız her tip beton ile kullanıma uygundur.
 • Donma-çözülme direncini artırmak için hava sürükleme ile birlikte kullanılır.
 • Kullanılan agreganın miktarı ve tipi, çimento dozajı, çimento tipi, inceliği, kıvam, su / çimento oranı ve sıcaklığı hava miktarını olumsuz yönde etkileyebilir, bu gibi durumlarda katkı dozunun artırılması gerekebilir.
 • Yüksek sıcaklıklarda beton içerisindeki karışım suyunun buharlaşmasını önleyiniz. Kür aşamasında beton içindeki nemin hızlı buharlaşmasını ve çatlak oluşumunu önlemek için kür kullanılabilir.
 • Rötre çatlaklarına karşı çelik, polipropilen ve organik lifler kullanılabilir.
 • Ürünleri kullanmadan önce testlerin yapılması tavsiye edilir.
Kullanım Dozajı

ARSET AIR SERİSİ ürünlerin dozajı, karışım dizaynı içerisinde bulunan toplam bağlayıcı miktarına göre ayarlanmalıdır. Bu oran beton karışım dizaynında kullanılan çimento, agrega, mineral katkı, su bileşenleri ve ayrıca istenilen taze ve sertleşmiş beton özeliklerine göre değişim göstermektedir. Bu nedenle kullanım oranı belirlenmeden önce taze ve sertleşmiş betondan beklenen özelliklere göre laboratuvar denemeleri yapılmalı ve karışım oranı bu deneylere göre belirlenmelidir.

Uygulama Yöntemi

ARSET AIR SERİSİ ürünler, karışım suyu agregaya eklenmeden önce ilave edilerek kullanılır. Kuru karışım üzerine ilave edilme- melidir. Diğer katkılarla birlikte kullanıldığında, her bir katkı karışıma ayrı ayrı eklenmelidir.

Diğer Katkılarla Uyumu

ARSTEP AIR SERİSİ ürünler, aşağıdaki katkılarla birlikte kullanılabilir. Farklı katkılarla kullanım öncesinde laboratuvar deneyleri yapılmalıdır.

 • Arstep / Arstep Extra / Degaset Serisi Katkılar
 • Arset Doz Serisi
 • Arset Friz Serisi
 • Arset Fast Serisi
 • Arset Retard Serisi
 • Arset Zero Serisi
Ambalaj
 • 30 lt’lik plastik bidon
 • 250 lt’lik varil
 • 1.000 lt’lik IBC konteyner
 • Dökme
Depolama ve Raf Ömrü

Raf ömrü, orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (bidon, varil, IBC konteyner) doğrudan güneş ışığından, aşırı sıcaktan ve dondan koruyarak +5 °C ile +35 °C arasında depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Ürün uzun süre beklemişse, kullanılmadan önce mekanik yöntemlerle düşük devirde yavaşça karıştırılıp homojen hale getirilmelidir.

Ürünün donmamasına özen gösteriniz. Ürünün donması halinde, direk ısı kullanılmadan oda sıcaklığında bekletilerek ürün çözülmeli ve homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle karıştırılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. ARSET AIR SERİSİ ürünler yanıcı değildir. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF) bakılmalıdır.

SERİYE AİT

ÜRÜNLER

Güvenlik Bilgi Formları için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ürün dökümanları hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.