ARSET REMOVER Serisi

Beton Sökücü Ürünler

ÜRÜN TANIMI

ARSET REMOVER SERİSİ ürünler, beton kalıntılarının beton pompaları ve transmikserlerin dış yüzeyine yapışmasını engelleyen ve aynı zamanda halihazırda sertleşmiş mevcut beton kalıntılarını gideren ürünlerdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal İçerik

Asit bazlı

Görünüm

Homojen sıvı

Sağladığı Faydalar
 • Kullanılacak malzemelerin yüzeyine, iç ve dış görünümüne zarar vermez.
 • Kir ve pası temizler. Boyaların rengini bozmaz.
 • Beton atıklarından kaynaklanan tıkanmaları temizler.
Kullanım Yerleri
 • İşe başlamadan önce veya bittikten sonra beton pompaarının bakımında
 • İşe başlamadan önce veya bittikten sonra kamyon karıştırıcılarının bakımında
 • Beton pompalarının ve kamyon karıştırıcılarının temizliği için
 • Çimento silolarının bakımı ve korunması için
 • Seramik, granit, doğal taşların temizliğinde
Kullanım Şartları
 • İnce sac ve ince demir malzemelerin temizlenmesi durumunda 1/5 oranında seyreltilmesi gerekir.
 • Uygulama sırasında lütfen eldiven ve gözlük kullanın ve deri ile temasından kaçının. Lütfen Güvenlik Bilgi Formunu okuyun.
Uygulama Yöntemi

ARSET REMOWER SERİSİ ürünleri kullanıma hazırdır. Yüzeye uygun bir fırça yardımı ile uygulanır. Fırça temizlenecek yüzeye itilir. Yüzeyin durumuna göre tek kattan fazla uygulanabilir. Uygulama bittikten 15 dakika sonra yüzey su ile iyice yıkanmalıdır. Kirlenmiş suyun etrafa dökülmesinden kaçınılmalıdır.

Betonun yapışmasını önlemek için kullanılacak ise temiz yüzeye sadece tek kat uygulama yapılabilir. Malzemeyi uygularken koruyucu elbise, eldiven, gözlük kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj
 • 30 lt’lik plastik bidon
Depolama ve Raf Ömrü

Raf ömrü, orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (bidon, varil, IBC konteyner) doğrudan güneş ışığından, aşırı sıcaktan ve dondan koruyarak +5 °C ile +35 °C arasında depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Ürün uzun süre beklemişse, kullanılmadan önce mekanik yöntemlerle düşük devirde yavaşça karıştırılıp homojen hale getirilmelidir.

Ürünün donmamasına özen gösteriniz.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokul- mamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. ARSET REMOVER SERİSİ ürünler yanıcı değildir. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF) bakılmalıdır.

SERİYE AİT

ÜRÜNLER

Güvenlik Bilgi Formları için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ürün dökümanları hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.