ARSET STOP ASR

Alkali-Silika Reaksiyonunu Kontrol Eden Katkılar

ÜRÜN TANIMI

ARSET STOP ASR, reaktif agrega içeren betonlarda oluşabilecek Alkali-Silika Reaksiyonunu (ASR) engellemek ve kontrol altına almak için geliştirilmiş kimyasal katkıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal İçerik

Lityum içerikli

Görünüm

Açık kahverengi sıvı

pH

4,00 – 6,00

Yoğunluk

1,20 ± 0,03 g/cm³

Klor İçeriği (%)

<0,1 (EN 480-10)

Korozyon Davranışı

Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.

Tehlikeli Maddeler

Tamamen EK-AZ’ye uygundur.

STANDARTLARA UYGUNLUK

Kimyasal Stop  ASR

   ASTM C 484 Tip S

 

 

Sağladığı Faydalar
 • Betonun yaş ve sertleşmiş özelliklerine olumsuz bir etki yapmaz.
 • Çelik donatıya zarar vermez.
 • Klor içermez.
 • Bölgesel agregalarının kullanımına olanak sağlar.
 • Betonun ömrünü uzatır.
 • Beton katkıları ile uyumludur.
Kullanım Yerleri
 • Yüksek alkali çimento ve yüksek reaktif alkali agrega içe- ren betonlarda
 • Köprü ve otoyollarda
 • Havaalanlarında
 • Baraj, liman gibi su yapılarında
 • Endüstriyel yapılarda
Kullanım Şartları

Alkali-Silika Reaksiyonu (ASR) betonda, bileşenlerden gelen alkali hidroksitler ile belli tip agregalar arasındaki bir reaksiyondur. Betonun gözenek suyundaki alkali hidroksitler agregadan gelen silika ile reaksiyona girerek alkali silika jeli oluştururlar. Bu jel su ile temas ettikçe genleşir ve betonda gerilme basıncı oluşturur. Bu basınç sebebiyetiyle betonda çatlaklar oluşur. ARSET STOP ASR betona ilave edildiğinde alkali-silika reaksiyonunu engelleyerek betonu çatlamaya karşı korur.

Kullanım Dozajı

ARSET TOP ASR, dozajı beton bileşenlerinin alkali miktarı ve reaktiviteye göre değişkenlik göstermektedir. Örnek hesaplama:

 • Çimentonun alkali miktarı tespit edilir.
 • Kg alkali-silika başına ARTEP STOP ASR 5,50 kg olarak alınır.

%0,5 alkali oranı olan çimentoda;

Alkali miktarı ondalık değere çevrilerek, betondaki çimento dozajı ile çarpılır.

Çimento dozajı 300 kg için: 0.005 x 300 kg = 1,5 kg Betondaki Alkali miktarı: 1,5 kg x 5,50 kg = 8,25 kg ARSET STOP ASR/m³ beton

Uygulama Yöntemi

ARSET STOP ASR, karışım suyunun %70 kullanımından sonra betona karışımına eklenir.

ARSET STOP ASR katkısı su içerdiğinden ve katkı ilavesinin toplam beton su / çimento oranında artış göstereceğinden hazır beton santralinde beton karışım suyu azaltılmalı ve karışım dizayn buna göre yapılmalıdır.

Diğer Katkılarla Uyumu

ARSET STOP ASR aşağıdaki katkılarla birlikte kullanılabilir. Farklı katkılarla kullanım öncesinde laboratuvar deneyleri yapılmalıdır.

 • Arstep / Arstep Extra / Degaset Serisi Katkılar
 • Arset Air Serisi
 • Arset Doz Serisi
 • Arset Friz Serisi
 • Arset Fast Serisi
 • Arset Retard Serisi
 • Arset Zero Serisi
Ambalaj
 • 30 lt’lik plastik bidon
 • 250 lt’lik varil
 • 1.000 lt’lik IBC konteyner
 • Dökme
Depolama ve Raf Ömrü

Raf ömrü, orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (bidon, varil, IBC konteyner) doğrudan güneş ışığından, aşırı sıcaktan ve dondan koruyarak +5 °C ile +35 °C arasında depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Ürün uzun süre beklemişse, kullanılmadan önce mekanik yöntemlerle düşük devirde yavaşça karıştırılıp homojen hale getirilmelidir.

Ürünün donmamasına özen gösteriniz.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. ARSET STOP ASR yanıcı değildir. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF) bakılmalıdır.

Güvenlik Bilgi Formları için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ürün dökümanları hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.