YAPIFINE ZEMİN SİSTEMLERİ GRUBU

Bu genel ürün grubu altında üç farklı alt grup yer almaktadır. Bunlar: Onarım ve Güçlendirme Grubu, Su Yalıtımı Grubu ve Zemin Sistemleri Grubu. 

Zemin Sistemleri Grubu’nda kuvars veya korondum agregalı, çimento bazlı yüzey sertleştiriciler,  astarlar, epoksi, poliüretan ve akrilik bazlı zemin kaplamaları yer almaktadır.